Ubezpieczenie NNW dla dzieci i młodzieży szkolnej

Szybki kontakt:+48 56 306 77 47| E-mail:torun@nsagent.pl

Rodzaj ŚwiadczeniaBezpieczny
30 zł
Bezpieczny Plus
40 zł
Super Bezpieczny
106 zł
Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
(w tym w wyniku zawału serca i udaru mózgu)
12 000 zł20 000 zł50 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu 1% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku:
• spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
• spowodowany zawałem serca lub udarem
120 zł200 zł500 zł
Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego (maksymalna wypłata za zgon)21 000 zł29 000 zł80 000 zł
Pogryzienie przez psa120 zł200 zł500 zł
Zasiłek dzienny12 zł20 zł50 zł
Oparzenia i odmrożenia 1% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku120 zł200 zł500 zł
Pobyt w szpitalu po NW, od 1 dnia pobytu w szpitalu i nie dłużej niż 180 dni15 zł / dzień30 zł / dzień50 zł / dzień
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby, płatne od 2 dnia pobytu w szpitalu i nie dłużej niż 90 dni15 zł / dzień30 zł / dzień50 zł / dzień
Koszty leczenia na terytorium RPdo 2 400 złdo 4 500 złdo 10 000 zł
Wstrząśnienie mózgu Ubezpieczonego120 zł200 zł500 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy1 000 zł1 000 zł1 000 zł
Zgon rodzica/opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW1 200 zł2 000 zł5 000 zł
Zwrot kosztów naprawy okularów korekcyjnych w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej w przypadku orzeczenia min. 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu120 zł120 zł120 zł
Wyczynowe uprawianie sportu
Rozszerzenie odpowiedzialności o NNW doznane w wyniku bójki koniecznej
Rozszerzenie odpowiedzialności o świadczenie z tytułu zatrucia pokarmowego
Bezpieczny
30

Rodzaj Świadczenia

Suma bezpieczenia (Utrata życia - komunikacyjna)
21 000 zł
Suma ubezpieczenia (Utrata życia)
12 000 zł
Pogryzienie przez psa 1%
120 zł
Zgon rodzica w wyniku NW
1 200 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu 1% za 1%
120 zł
Zwrot kosztów leczenia w kraju
do 2 400 zł
Świadczenie za pobyt w szpitalu po NW, do 90 dni od 1 pełnej doby
15 zł / dzień
Oparzenia i odmrożenia w ramach trwałego uszczerbku 1% za 1%
120 zł
Wstrząśnienie mózgu wypłata jednorazowa
120 zł
Zdiagnozowanie sepsy
1 000 zł
Wyczynowe uprawianie sportu
Pakiet rowerowy dla wszystkich domowników + 45 zł
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym na terytorium Polski w ramach zdarzeń podczas jazdy rowerem.
50 000 zł
Hospitalizacja następstwie nieszczęśliwego wypadku w związku z użytkowaniem roweru
do 3 000 zł
Ubezpieczenie uszkodzenia lub zniszczenia roweru w następstwie wypadku – limit 1 zdarzenia na każdego Ubezpieczonego
500 zł
Bezpieczny Plus
40

Rodzaj Świadczenia

Suma bezpieczenia (Utrata życia - komunikacyjna)
29 000 zł
Suma ubezpieczenia (Utrata życia)
20 000 zł
Pogryzienie przez psa 1%
200 zł
Zgon rodzica w wyniku NW
2 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu 1% za 1%
200 zł
Zwrot kosztów leczenia w kraju
do 4 500 zł
Świadczenie za pobyt w szpitalu po NW, do 90 dni od 1 pełnej doby
30 zł / dzień
Oparzenia i odmrożenia w ramach trwałego uszczerbku 1% za 1%
200 zł
Wstrząśnienie mózgu wypłata jednorazowa
200 zł
Zdiagnozowanie sepsy
1 000 zł
Wyczynowe uprawianie sportu
Pakiet rowerowy dla wszystkich domowników + 45 zł
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym na terytorium Polski w ramach zdarzeń podczas jazdy rowerem.
50 000 zł
Hospitalizacja następstwie nieszczęśliwego wypadku w związku z użytkowaniem roweru
do 3 000 zł
Ubezpieczenie uszkodzenia lub zniszczenia roweru w następstwie wypadku – limit 1 zdarzenia na każdego Ubezpieczonego
500 zł
Super Bezpieczny
106

Rodzaj Świadczenia

Suma bezpieczenia (Utrata życia - komunikacyjna)
80 000 zł
Suma ubezpieczenia (Utrata życia)
50 000 zł
Pogryzienie przez psa 1%
500 zł
Zgon rodzica w wyniku NW
5 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu 1% za 1%
500 zł
Zwrot kosztów leczenia w kraju
do 10 000 zł
Świadczenie za pobyt w szpitalu po NW, do 90 dni od 1 pełnej doby
35 zł / dzień
Oparzenia i odmrożenia w ramach trwałego uszczerbku
500 zł
Wstrząśnienie mózgu wypłata jednorazowa
500 zł
Zdiagnozowanie sepsy
1 000 zł
Wyczynowe uprawianie sportu
Pakiet rowerowy dla wszystkich domowników + 45 zł
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym na terytorium Polski w ramach zdarzeń podczas jazdy rowerem.
50 000 zł
Hospitalizacja następstwie nieszczęśliwego wypadku w związku z użytkowaniem roweru
do 3 000 zł
Ubezpieczenie uszkodzenia lub zniszczenia roweru w następstwie wypadku – limit 1 zdarzenia na każdego Ubezpieczonego
500 zł