Ubezpieczenie NNW dla dzieci i młodzieży szkolnej

Szybki kontakt:+48 56 306 77 47| E-mail:torun@nsagent.pl

NNW dla dzieci i młodzieży szkolnej

Bezpieczny

30/rok

 • Suma ubezpieczenia
 • Pobyt w szpitalu
 • Sport wyczynowy
 • Pogryzienie przez psa
 • NNW bójka konieczna
 • Zatrucie pokarmowe
 • 21 000 zł
 • 15 zł / dzień

Bezpieczny Plus

40/rok

 • Suma ubezpieczenia
 • Pobyt w szpitalu
 • Sport wyczynowy
 • Pogryzienie przez psa
 • NNW bójka konieczna
 • Zatrucie pokarmowe
 • 29 000 zł
 • 30 zł / dzień

Super Bezpieczny

106/rok

 • Suma ubezpieczenia
 • Pobyt w szpitalu
 • Sport wyczynowy
 • Pogryzienie przez psa
 • NNW bójka konieczna
 • Zatrucie pokarmowe
 • 80 000 zł
 • 50 zł / dzień

Masz pytania?Zadzwoń do nas

Rodzaj ŚwiadczeniaBezpieczny
30 zł
Bezpieczny Plus
40 zł
Super Bezpieczny
106 zł
Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
(w tym w wyniku zawału serca i udaru mózgu)
12 000 zł20 000 zł50 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu 1% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku:
• spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
• spowodowany zawałem serca lub udarem
120 zł200 zł500 zł
Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego (maksymalna wypłata za zgon)21 000 zł29 000 zł80 000 zł
Pogryzienie przez psa120 zł200 zł500 zł
Zasiłek dzienny12 zł20 zł50 zł
Oparzenia i odmrożenia 1% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku120 zł200 zł500 zł
Pobyt w szpitalu po NW, od 1 dnia pobytu w szpitalu i nie dłużej niż 180 dni15 zł / dzień30 zł / dzień50 zł / dzień
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby, płatne od 2 dnia pobytu w szpitalu i nie dłużej niż 90 dni15 zł / dzień30 zł / dzień50 zł / dzień
Koszty leczenia na terytorium RPdo 2 400 złdo 4 500 złdo 10 000 zł
Wstrząśnienie mózgu Ubezpieczonego120 zł200 zł500 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy1 000 zł1 000 zł1 000 zł
Zgon rodzica/opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW1 200 zł2 000 zł5 000 zł
Zwrot kosztów naprawy okularów korekcyjnych w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej w przypadku orzeczenia min. 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu120 zł120 zł120 zł
Wyczynowe uprawianie sportu
Rozszerzenie odpowiedzialności o NNW doznane w wyniku bójki koniecznej
Rozszerzenie odpowiedzialności o świadczenie z tytułu zatrucia pokarmowego
Wybieram
Wybieram
Wybieram
Bezpieczny
30

Rodzaj Świadczenia

Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
(w tym w wyniku zawału serca i udaru mózgu)
12 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu 1% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku:
• spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
• spowodowany zawałem serca lub udarem
120 zł
Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego (maksymalna wypłata za zgon)
21 000 zł
Pogryzienie przez psa
120 zł
Zasiłek dzienny
12 zł
Oparzenia i odmrożenia 1% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku
120 zł
Pobyt w szpitalu po NW, od 1 dnia pobytu w szpitalu i nie dłużej niż 180 dni
15 zł / dzień
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby, płatne od 2 dnia pobytu w szpitalu i nie dłużej niż 90 dni
15 zł / dzień
Koszty leczenia na terytorium RP
do 2 400 zł
Wstrząśnienie mózgu Ubezpieczonego
120 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy
1 000 zł
Zgon rodzica/opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW
1 200 zł
Zwrot kosztów naprawy okularów korekcyjnych w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej w przypadku orzeczenia min. 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu
120 zł
Wyczynowe uprawianie sportu
Rozszerzenie odpowiedzialności o NNW doznane w wyniku bójki koniecznej
Rozszerzenie odpowiedzialności o świadczenie z tytułu zatrucia pokarmowego
Wybieram
Bezpieczny Plus
40

Rodzaj Świadczenia

Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
(w tym w wyniku zawału serca i udaru mózgu)
20 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu 1% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku:
• spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
• spowodowany zawałem serca lub udarem
200 zł
Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego (maksymalna wypłata za zgon)
29 000 zł
Pogryzienie przez psa
200 zł
Zasiłek dzienny
20 zł
Oparzenia i odmrożenia 1% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku
200 zł
Pobyt w szpitalu po NW, od 1 dnia pobytu w szpitalu i nie dłużej niż 180 dni
30 zł / dzień
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby, płatne od 2 dnia pobytu w szpitalu i nie dłużej niż 90 dni
30 zł / dzień
Koszty leczenia na terytorium RP
do 4 500 zł
Wstrząśnienie mózgu Ubezpieczonego
200 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy
1 000 zł
Zgon rodzica/opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW
2 000 zł
Zwrot kosztów naprawy okularów korekcyjnych w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej w przypadku orzeczenia min. 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu
120 zł
Wyczynowe uprawianie sportu
Rozszerzenie odpowiedzialności o NNW doznane w wyniku bójki koniecznej
Rozszerzenie odpowiedzialności o świadczenie z tytułu zatrucia pokarmowego
Wybieram
Super Bezpieczny
106

Rodzaj Świadczenia

Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
(w tym w wyniku zawału serca i udaru mózgu)
50 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu 1% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku:
• spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
• spowodowany zawałem serca lub udarem
500 zł
Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego (maksymalna wypłata za zgon)
80 000 zł
Pogryzienie przez psa
500 zł
Zasiłek dzienny
50 zł
Oparzenia i odmrożenia 1% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku
500 zł
Pobyt w szpitalu po NW, od 1 dnia pobytu w szpitalu i nie dłużej niż 180 dni
50 zł / dzień
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby, płatne od 2 dnia pobytu w szpitalu i nie dłużej niż 90 dni
50 zł / dzień
Koszty leczenia na terytorium RP
do 10 000 zł
Wstrząśnienie mózgu Ubezpieczonego
500 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy
1 000 zł
Zgon rodzica/opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW
5 000 zł
Zwrot kosztów naprawy okularów korekcyjnych w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej w przypadku orzeczenia min. 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu
120 zł
Wyczynowe uprawianie sportu
Rozszerzenie odpowiedzialności o NNW doznane w wyniku bójki koniecznej
Rozszerzenie odpowiedzialności o świadczenie z tytułu zatrucia pokarmowego
Wybieram